Care Assistant, Senior Carer, Nurse or PRN
Един най-големите болнични тръстове във Великобритания, част от Академичния център за здравни науки на King’s Health Partners (AHSC) с персонал от почти 12 000 души, обявява следните вакантни позиции:

Помощник по грижите, Старши полагащ грижи, Медицинска сестра или PRN

Правила и условия:

1. Период на заетост: една (1) година и възможност за удължаване на периода на заетост

2. Място на работа: – Великобритания

3. Срок на изпитване – 1 месец

3. Работно време: 8 часа на ден, 5 дни в седмицата

4. Настаняване: Предоставя се от Работодател

5. Транспорт: за сметка на Кандидата

6. Медицински и осигурителни обезщетения: Предоставени от Работодател

7,. Отпътуване – незабавно след одобрение от Работодател

8. Необходим опит – само за медицински сестри

9. Помощник по грижите – не е необходим опит, или минимален

10. Заплащане – от £ 1500 до £ 6000

Кандидатствай онлайн

Полетата отбелязани с (*) са задължителни.